Kooktraining & workshops

Bewust en Lekker verzorgt verschillende trainingen en kookworkshops op het gebied van gezonde leefstijl. Mogelijke thema´s zijn: voeding, gezonde leefstijl en onregelmatige werktijden, bewegen, balans tussen inspannen en ontspannen.

Bewust en Lekker richt zich op de medewerkers van uw bedrijf die een stap willen maken naar een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. Dit doen we op basis van gezonde en bewuste voeding in de juiste hoeveelheden. Ook mentaal zullen de medewerkers lekkerder in hun vel zitten.

Waarom deze training?

Uit onderzoek blijkt dat 27% van de werknemers niet lekker in zijn vel zit. 47% van de bevolking heeft overgewicht en circa 11% obesitas. De kosten van ziekteverzuim door te zware medewerkers bedragen jaarlijks 600 miljoen euro. Dit komt door de behandeling van de gevolgen van overgewicht en obesitas, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, galstenen, maar ook psychosociale klachten.

Het ziekteverzuim van een werknemer met ernstig overgewicht is ongeveer 5,5 %, terwijl dat bij iemand met een gezond gewicht ongeveer 2,9% is. Daarbij duurt het vaak langer voordat een werknemer met overgewicht is hersteld.

Een daling van het ziekteverzuim met 1 procent scheelt alle bedrijven samen jaarlijks 2,6 miljard euro aan kosten. Dat komt neer op circa 400 euro per jaar per werknemer.

Weet u dat een gewichtsverlies van 5 a 10 % al een enorme gezondheidswinst oplevert?

Een vitale medewerker:

  • Heeft meer zelfvertrouwen.
  • Zit beter in zijn vel en dit heeft een positief effect op werk, relaties en andere zaken.
  • Is actiever en heeft meer energie.

Presteert beter en levert kwalitatief beter werk.